Infoservis je největším českým monitoringem zahraničních a domácích internetových serverů pro manažery a specialisty z oblasti marketingu, vzdělávání a řízení lidských zdrojů.

Online knihovna Infoservis obsahuje více než 10000 zajímavých materiálů z českého i světového internetu. Je jednou z největších informačních databází tohoto druhu v Evropě.

Infoservis je zákazníky vysoce ceněn jako zdroj při zpracování rešerší a případových studií. Výhodou Infoservisu je jeho každodenní aktualizace, která se provádí bez přestávky již od roku 1999.

S příspěvky z Infoservisu se můžete pravidelně setkávat v sekci Kariéra Hospodářských novin, odborném měsíčníku Moderní řízení a periodiku HR forum.

Služba Infoservis Vám rovněž umožní získávat přístup k novým materiálům pomocí odkazu přímo z Vašeho emailu.

Přihlášení

Pokud máte zájem číst články služby Infoservis, zaregistrujte se nově na stránkách www.selflearning.cz.

Vaše dotazy týkající se služby Infoservis rádi zodpovíme na tel. (+420) 731 169 890 a info@insite.cz.